Dây kéo Nylon EVA chuyên dụng, dùng trong sản xuất các loại túi chất liệu dẻo như EVA