Dây kéo vải răng nhựa, đủ màu sắc, #3. #5, #8

Nhận nhuộm màu theo yêu cầu.

Không có sản phẩm trong hình này.