Giỏ xách đan lát bằng lục bình.

Nhiều mẫu mã, đa dạng, hợp thời trang.