Chuyên sản xuất các loại hanger nhựa treo các sản phẩm trưng bày tại các cửa hàng, siêu thị.