Chuyên cung cấp, nhận đặt hàng các loại rổ, giỏ mây.