Nhận sản xuất các loại túi giấy in ấn theo yêu cầu.