Túi vải bố, lanh. Đựng các vật dụng nhỏ gọn.

Không có sản phẩm trong hình này.