Chặn nhựa-

Chặn nhựa đen dùng trong các loại bao bì có dây rút

0₫


+ -