Túi nhựa PVC có móc-PVCHOOK10
Túi nhựa PVC đáy nở: 
- có móc
- đóng 1 nút

0₫


+ -